Лични Данни

ProXtreme е компания, базирана в София, България. Основната и дейност е да предлага полезна информация на нарастващия брой хора, практикуващи outdoor начин на живот и в частност практикувайки спортове в планината и сред природата като цяло.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАС?

Като стартираща компания, целяща да изгради аудитория от хора, интересуващи си от преживявания сред природата и практикуване на екстремни спортове, за нас е много важно и полезно да получим информация за вашите предпочитания, при практикуването на спортове сред природата.

Тази информация, под формата на вашите отговори на въпросите ни към вас, въведеният от вас email адрес и други, се съхранява в нашата вътрешна система и се използва при подбора ни за подходяща информация и продукти, които да ви предлагаме в бъдеще. Информацията няма да бъде предоставяна за каквито и да е цели пред трети лица или други компании.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

След като въведете email адрес той ще стане част от нашият email list, чрез който ще ви изпращаме информация за нашите продукти и дейности. При желание от ваша страна можете с натискането на един бутон да излезете от email list-а и да спрете да получавате информация от нас, след което email-ът ви и всички лични данни ще бъдат изтрити от нашата система.

Личните ви данни, както и друга информацията за вас няма да бъде предоставяна за каквито и да е цели пред трети лица или други компании.