Предимството по преходите може да е доста объркваща тема. Има много нюанси на препоръките относно кой и кога е с предимство, но съществуват няколко основни насоки, които могат да помогат, когато срещнете друг любител на природата по тесните ѝ пътеки.

ОСНОВИТЕ

По маршрути без ограничения за експлоатация има шанс да срещнете пешеходци, велосипедисти и по-рядко конни ездачи, а в такива моменти е добре да знаете кой има предимство и кога е най-удачно да дадете път на другия.

Като най-елементарна насока, пешеходците дават път на ездачите, а велосипедистите – на пешеходците и ездачите. Въпреки това, има изключения, в които основите няма как да се изпълнят, когато просто няма къде и как да дадете път, или в случай че комуникирате с човека отсреща за по-удачен начин на разминаване.

В случай че срещнете други любители като вас, като например, пешеходец срещне друг пешеходец или велосипедист друг велосипедист, най-добрата практика е да дадете път на онзи, който се изкачва нагоре. По време на разминаването се старайте да стъпвате върху издръжливи повърхности.

Ето и кратка разбивка на основните насоки спрямо конкретното занимание в природата:

ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД

Придвижвайки се на собствен ход, по-вероятно е да сме най-бавните спрямо велосипедисти или ездачи. Това, което ни липсва, е скорост, но го компенсираме в пъти повече с маневреност, която ни дава лекота да намираме начини да дадем път на другите. Ето няколко съвета, когато срещнете други ползватели на маршрутите:

ВЕЛОСИПЕДЕН ПРЕХОД

Велосипедистите са най-бързите по пътеките, когато се спускат надолу, и затова винаги е добре да не губят поглед от маршрута. Ето няколко съвета и насоки за каране в райони без ограничения:

КОНЕН ПРЕХОД

Като ездачи сте с най-голям габарит по маршрутите и срещата с други любители на природата може да е смущаваща за тях. Информирайте пешеходците и велосипедистите относно най-удачния начин за разминаване. Ето няколко съвета, когато срещнете други ползватели на пътеките:

Designed by bearfotos / Freepik

НА ПРЕХОД С КУЧЕ

Вземете ли кучето с вас, си добавяте отговорности не само към него, но и към другите любители на природата. Ето няколко съвета и насоки, когато сте на преход с кучето си:

Designed by rawpixel.com /Freepik

ВЪРВЕТЕ ПО „ПЪТЯ НА ЛОГИКАТА“

Винаги има изключения, когато всички тези насоки и препоръки, описани по-горе, няма да имат смисъл. В такива моменти, разговявайте ясно и отчетливо с другите, за да намерите най-доброто решение за всички. Не винаги има добри места за разминаване, но работейки заедно, всички можем да се насладим на преходите сред природата.